Branżowa Szkoła I Stopnia

 
Zawód: sprzedawca

 

Symbol cyfrowy: 522301
Podbudowa programowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: 3 lata
Zajęcia praktyczne: wg planu

Języki obce:
   1. Język angielski
 

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów;
3, realizowania transakcji kupna i sprzedaży.

Pracę znajdziesz w sklepach, hurtowniach lub punktach sprzedaży detalicznej.


W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Branżowa Szkoła I Stopnia

 
Zawód: kucharz

 

Symbol cyfrowy: 512001
Podbudowa programowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: 3 lata
Zajęcia praktyczne: wg planu

Języki obce:
   1. Język angielski
 

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. sporządzania różnego rodzaju dań, przekąsek a nawet ciast i deserów;
2. przygotowywania potraw i napojów na przyjęcia;
3. kierowania pracą zespołu, dbając o wysoki standard swoich usług.
 
Pracę znajdziesz w restauracjach, kawiarniach, jadłodajniach, zajazdach, gospodach, klubach, zakładach żywienia zbiorowego oraz firmach cateringowych.
 
W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:
 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

 
Zawód: cukiernik

 

Symbol cyfrowy: 751201
Podbudowa programowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: 3 lata
Zajęcia praktyczne: wg planu

Języki obce:
   1. Język angielski
 

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;

2) sporządzania półproduktów cukierniczych;

3) sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;

4) dekorowania wyrobów cukierniczych.

 
Pracę znajdziesz w restauracjach, kawiarniach, cukierniach, piekarniach oraz firmach cateringowych.
 
W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:
 

SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

 

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Symbol cyfrowy: 343404
Podbudowa programowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: 5 lata
Praktyka zawodowa: 8 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki / język francuski

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. układania diet;
2. analizowania i modyfikowania jadłospisów;
3. organizowania żywienia i usług gastronomicznych;
4. organizowania produkcji gastronomicznej;
5. wykorzystywania różnych technik wypieku i dekoracji ciast.

Pracę znajdziesz w restauracjach, gastronomii hotelowej, kawiarniach, punktach małej gastronomii oraz firmach cateringowych.

 
W trakcie nauki zawodu uczeń  zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
 

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik handlowiec

Symbol cyfrowy: 522305
Podbudowa programowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: 5 lat
Praktyka zawodowa: 8 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. prowadzenia działalności handlowej;
2. organizowania działań reklamowych i marketingowych;
3. sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej;
4. kreowania marki firmy;
5. organizowania eventów;
6. zarządzania działalnością handlową.

Pracę znajdziesz w firmach sektora usługowo-handlowego.

W trakcie nauki zawodu uczeń  zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.
HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.
 

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik organizacji turystyki

Symbol cyfrowy: 422104
Podbudowa programowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: 5 lat
Praktyka zawodowa: 8 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji turystyki zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. Organizacja, realizacja i nadzorowanie imprez i usług turystycznych.

2. Kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych.

3. Sprzedaż imprez i usług turystycznych.

4. Rozliczanie imprez i usług turystycznych.

5. Prowadzenie działań marketingowych w przedsiębiorstwach turystycznych.

6. Sporządzanie dokumentacji branżowej.

7. Udzielanie informacji turystycznej.
 

Po tym kierunku masz szansę na pracę w biurze podróży (u organizatora lub agenta turystycznego), punktach informacji i promocji turystycznej, jako rezydent, animator, pilot wycieczek lub przewodnik turystyczny. Ponadto swoich sił możesz spróbować jako steward i stewardessa w liniach lotniczych lub jako pracownik w obiektach hotelarskich.

 
W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

 

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik hotelarstwa

Symbol cyfrowy: 422402
Podbudowa programowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: 5 lat
Praktyka zawodowa: 8 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1. zarządzania wizerunkiem obiektu hotelarskiego, świadczącym usługi rekreacyjne, relaksacyjne i prozdrowotne Spa i Wellness;
2. zarządzania personelem w obiektach hotelarskich, w kurortach wypoczynkowych;
3. planowania i realizowania usług w recepcji.
 
Pracę znajdziesz w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach, pensjonatach, zajazdach, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej.

W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik informatyk

Symbol cyfrowy: 351203
Podbudowa programowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: 5 lat
Praktyka zawodowa: 8 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 

1) projektowania stron i aplikacji multimedialnych;

2) programowania aplikacji stacjonarnych i mobilnych;

3) administrowania sieciami komputerowymi i serwerami www;

4) projektowania i zarządzania serwisami internetowymi (blog, forum, sklep internetowy);

5) naprawiania sprzętu komputerowego;

6) udzielania wsparcia informatycznego dla firm działających w różnych branżach, np. hotelarsko-turystycznej, gastronomicznej, ekonomicznej czy handlowej;

7) obsługi, naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń mobilnych;

8) montowania oraz eksploatacji systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych;

9) projektowania, tworzenia i administrowania stronami WWW i systemami zarządzania treścią;

10) wykonywania oraz nadzorowania pracy lokalnych sieci komputerowych;

11) projektowania, opracowywania, administrowania i użytkowania baz danych.

 

Pracę znajdziesz w:

  • firmach administrujących sieci komputerowe,
  • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
  • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
  • punktach serwisowych,
  • sklepach komputerowych,
  • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych,
  • urzędach,
  • agencjach reklamowych.
 
W trakcie nauki zawodu uczeń zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:
 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi i bazami danych.

 

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik ekonomista

Symbol cyfrowy: 331403
Podbudowa programowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: 5 lat
Praktyka zawodowa: 8 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. prowadzenia kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej;

2. wykonywania zadań w zakresie doradztwa podatkowego;

3. nadzorowania realizacji projektów;

4. kontrolowania finansów wszystkich transakcji firmy;

5. organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków.

Pracę znajdziesz w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach i doradztwach finansowo-podatkowych.

W trakcie nauki zawodu uczeń  zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik reklamy

Symbol cyfrowy: 333907
Podbudowa programowa: szkoła podstawowa
Cykl kształcenia: 5 lat
Praktyka zawodowa: 8 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywanie elementów strategii reklamowej,

2) przygotowanie elementów kreacji reklamowej,

3) produkcja reklamy,

4) planowanie kampanii reklamowej,

5) organizowanie sprzedaży reklamowej,

6) realizowanie kampanii reklamowej,

7) badanie przekazu reklamowego.

Pracę znajdziesz w agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu firm, biurach ogłoszeń i działach promocji, studiach graficznych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

W trakcie nauki zawodu uczeń  zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego.
PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową.

Technikum Nr 2

 
Zawód: technik rachunkowości

 

Symbol cyfrowy: 431103

Podbudowa programowa: szkoła podstawowa

Cykl kształcenia: 5 lat

Praktyka zawodowa: 8 tygodni

Języki obce:
   1. Język angielski
   2. Język niemiecki

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,

2) sporządzania dokumentacji kadrowej,

3) prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

4) rozliczania wynagrodzeń,

5) rozliczania składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

6) prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

7) prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych i rozliczania podatków,

8) prowadzenia rozliczeń finansowych podmiotów z kontrahentami i bankami,

9) zorganizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,

10) ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości podmiotu,

11) przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,

12) wyceniania składników aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego,

13) ustalania i rozliczania wyniku finansowego,

14) sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,

15) prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.

Pracę znajdziesz w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

W trakcie nauki zawodu uczeń  zdobywa 2 kwalifikacje potwierdzone certyfikatem:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

Ekonomik kafelek ramka mala

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą