TERMINARZ REKRUTACJI

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia:

  1. 15 maja - 19 czerwca 2023r. do godziny 15:00 – wprowadzanie wniosków przez Internet oraz składanie dokumentów (w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej). Kandydaci składają wniosek jedynie w szkole pierwszego wyboru;

  2. 23 czerwca – 10 lipca 2023r. do godziny 15:00 – wprowadzanie przez kandydata ocen i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie oraz wyników egzaminu ósmoklasisty do systemu elektronicznego naboru i dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje;

  3. do 10 lipca 2023r. do godziny 15:00 – dokonanie weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach;

  4. do 17 lipca 2023r. do godziny 15:00 – dokonanie weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do technikum i branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

  5. 18 lipca 2023r. do godziny 10:00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do technikum i branżowej szkoły I stopnia z podziałem na poszczególne oddziały;

  6. od 15 maja do 20 lipca 2023r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie;

  7. od 18 lipca do 25 lipca 2023r. do godziny 15:00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydat składa ponadto:

   1. kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie www.ekonomik.wodzislaw.pl

   2. zgłoszenie absolwenta

   3. 3 zdjęcia legitymacyjne (imię i nazwisko na odwrocie)

   4. bilans zdrowia

   5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie

  8. 26 lipca 2023r. do godziny 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły;

  9. do 31 lipca 2023r. – składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.

 

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą