3P 3TOT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   Prac turys AN 17   Or im us tur BW 17  
1 8:00- 8:45   Prac turys AN 17   Or im us tur BW 17  
2 8:55- 9:40   Prac turys AN 17   Or im us tur BW 17 J.ang zaw PL 48
3 9:45-10:30   Mark usł tur MC 48   Or im us tur BW 17 J.ang zaw PL 48
4 10:45-11:30   r_geografia DK 18   Prac inf tur AN 33 Matematyka GM 48
5 11:35-12:20   Mark usł tur MC 19 J.angielski-1/2 ED 47 Religia MK 25 r_angielski-1/2 ED 18
r_angielski-2/2 #3a2 48
6 12:30-13:15 Geogr turyst DK 18 WF-1/2 JC 74
WF-2/2 #3w2 73
J.niemiecki-1/2 LS 38
J.niemiecki-2/2 #3n4 28
Religia MK 25 r_angielski-1/2 ED 41
r_angielski-2/2 #3a2 48
7 13:25-14:10 Geogr turyst DK 18 WF-1/2 JC 74
WF-2/2 #3w2 73
J.niemiecki-1/2 LS 19
J.niemiecki-2/2 #3n4 28
J.angielski-1/2 ED 1 Zaj. z wych. DK 18
8 14:15-15:00 j.polski ML 29 WF-1/2 JC 74
WF-2/2 #3w2 73
j.polski ML 25   u_hist.i sp. RN 25
9 15:05-15:50 Matematyka GM 32   Matematyka GM 32   r_geografia DK 18
10 15:55-16:40 J.angielski-2/2 #3a1 16   Prac turys AN 17    
11 16:45-17:30 J.angielski-2/2 #3a1 16   Prac inf tur AN 17    
Drukuj plan
wygenerowano 08.01.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum