3HPN 3THLTN
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 Ćw.prakt.tur-1/2 BW 17
Prac gas hot-2/2 JS 5
  WF-1/2 KL 73    
1 8:00- 8:45 Ćw.prakt.tur-1/2 BW 17
Prac gas hot-2/2 JS 5
  WF-1/2 KL 73    
2 8:55- 9:40 Or im us tur-1/2 BW 17
Prac gas hot-2/2 JS 5
Matematyka GM 31 WF-1/2 KL 73 j.polski RW 29  
3 9:45-10:30 Or im us tur-1/2 BW 17
Prac gas hot-2/2 JS 5
r_geografia DK 18 Zaj. z wych. AD 31 Chemia KR 35  
4 10:45-11:30 Prac turys-1/2 AN 17
Prac gas hot-2/2 JS 5
J.ang zaw-1/2 IC 39
Usł d w hot-2/2 JS 16
J.niemiecki-1/2 MZ 80
J.angielski-2/2 AD 39
Matematyka GM 68  
5 11:35-12:20 Prac turys-1/2 AN 17
Pracow hote-2/2 RR 38
J.ang zaw-1/2 IC 39
Usł d w hot-2/2 JS 16
J.niemiecki-1/2 MZ 17
J.angielski-2/2 AD 39
fizyka NO 18  
6 12:30-13:15 Prac turys-1/2 AN 28
Podst hotel-2/2 RR 38
J.angielski-1/2 AD 39
J.niemiecki-2/2 LS 22
Mark usł tur-1/2 MC 22
J.ang zaw-2/2 PE 39
Religia WK 44 WF-2/2 #3w4 73
7 13:25-14:10 Prac inf tur-1/2 AN 28
Pracow hote-2/2 RR 38
J.angielski-1/2 AD 39
J.niemiecki-2/2 LS 22
Geogr turyst-1/2 DK 22
J.ang zaw-2/2 PE 39
informatyka-1/2 JJ 28
r_angielski-2/2 AD 47
WF-2/2 #3w4 73
8 14:15-15:00 Pod przedsię MC 17 j.polski RW 29 Matematyka GM 45 r_angielski-1/2 AD 47
informatyka-2/2 JJ 28
WF-2/2 #3w4 73
9 15:05-15:50   j.polski RW 29   Historia AK 33 Historia AK 33
10 15:55-16:40   Religia WK 44     Geografia DK 18
11 16:45-17:30         Biologia KC 35
Drukuj plan
wygenerowano 08.01.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum