Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa I

Język polski

Język angielski

Historia

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Religia / etyka

Towar jako przedmiot handlu

Organizacja i technika sprzedaży

Wyposażenie techniczne w gastronomii

Zasady żywienia

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Pracownia gastronomiczna

 

Klasa II

Język polski

Język angielski

Historia

Podstawy przedsiębiorczości

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Religia / etyka

Język angielski zawodowy- sprzedawca

Podstawy działalności branży handlowej

Towar jako przedmiot handlu

Organizacja i technika sprzedaży

Obsługa klienta

Pracownia sprzedaży

Język angielski zawodowy - kucharz

Podstawy działalności branży gastronomicznej

Wyposażenie techniczne w gastronomii

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Pracownia gastronomiczna

  

Klasa III

Język polski

Język angielski

Wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Religia / etyka

Język angielski zawodowy - sprzedawca

Podstawy działalności branży handlowej

Obsługa klienta

Pracownia sprzedaży

Zajęcia praktyczne - sprzedawca

Język angielski zawodowy - kucharz

Podstawy działalności branży gastronomicznej

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Pracownia gastronomiczna

 

 

Technikum

Klasa I

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Podstawy przedsiębiorczości

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Religia / etyka

Język polski – rozszerzony

Matematyka – rozszerzony

Język angielski – rozszerzony

Zagadnienia ekonomiczno-prawne

Podstawy przedsiębiorczości - 1THLT

Ekonomia

Pracownia ekonomiczna

Ekonomika w praktyce

Język angielski zawodowy ITHL

Podstawy hotelarstwa i turystyki

Organizacja pracy w recepcji i służbie pięter

Marketing w hotelarstwie

Pracownia hotelarska

Podstawy turystyki

Geografia turystyczna

Organizacja imprez i usług turystycznych

Obsługa turystyczna w praktyce

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wyposażenie techniczne i bezpieczeństwo w gastronomii

Pracownia gastronomiczna

Organizacja i technika sprzedaży

Marketing w działalności handlowej

Obsługa klienta

Pracownia sprzedaży

Podstawy działalności branży ekonomicznej, handlowej, gastronomicznej, hotelarskiej

Podstawy działalności branży informatycznej

Montaż i eksploatacja komputerów

Pracownia montażu i eksploatacji komputerów

Pracownia aplikacji internetowych

 

Klasa II

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Wiedza o kulturze

Historia

Fizyka

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Religia / etyka

Język polski – rozszerzony

Matematyka – rozszerzony

Geografia – rozszerzony

Język angielski – rozszerzony

Biologia – rozszerzony

Chemia – rozszerzony

Fizyka – rozszerzony

Język angielski zawodowy - TET

Język angielski zawodowy - TG

Język angielski zawodowy - TE

Zagadnienia ekonomiczno-prawne

Ekonomia

Rachunkowość

Pracownia ekonomiczna

Ekonomika w praktyce

Obsługa programowa firmy w praktyce

Podstawy hotelarstwa i turystyki

Organizacja pracy w recepcji i służbie pięter

Organizacja usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim

Marketing w hotelarstwie

Prawo w hotelarstwie

Pracownia hotelarska

Pracownia obsługi informatycznej - THL

Obsługa turystyczna w praktyce

Podstawy działalności branży turystycznej

Podstawy turystyki

Geografia turystyczna

Organizacja imprez i usług turystycznych

Pracownia turystyki

Pracownia obsługi informatycznej - TOT

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wyposażenie techniczne i bezpieczeństwo w gastronomii

Zasady żywienia

Pracownia gastronomiczna

Zajęcia praktyczne - TG

Towar jako przedmiot handlu

Organizacja i technika sprzedaży

Obsługa klienta

Marketing w działalności handlowej

Rachunkowość handlowa

Rachunkowość handlowa w praktyce

Symulacyjna firma handlowa

Pracownia sprzedaży

Montaż i eksploatacja komputerów

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Pracownia montażu i eksploatacji komputerów

Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych

Aplikacje internetowe

Pracownia aplikacji internetowych

 

Klasa III

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Religia / etyka

Język polski - rozszerzony

Matematyka – rozszerzony

Geografia – rozszerzony

Język angielski – rozszerzony

Biologia – rozszerzony

Chemia – rozszerzony

Fizyka – rozszerzony

Historia i społecz. - przedm. uzupełniający

Język angielski zawodowy - TE

Rachunkowość

Pracownia ekonomiczna

Rachunkowość w praktyce

Ekonomika w praktyce

Podstawy działalności branży ekonomicznej

Podstawy działalności branży turystycznej

Podstawy działalności branży gastronomicznej

Podstawy działalności branży handlowej

Podejmowanie działalności w branży hotelarskiej

Organizacja pracy w recepcji i służbie pięter

Podstawy żywienia

Pracownia obsługi konsumenta

Organizacja usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim

Pracownia hotelarska

Pracownia obsługi informatycznej - TOT

Język angielski zawodowy – TOT

Geografia turystyczna

Marketing usług turystycznych

Organizacja imprez i usług turystycznych

Prawo w turystyce

Pracownia turystyki

Pracownia informacji turystycznej

Pracownia obsługi informatycznej -THL

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Organizacja produkcji gastronomicznej

Usługi gastronomiczne

Pracownia gastronomiczna

Pracownia planowania żywienia

Język angielski zawodowy – TH

Marketing w działalności handlowej

Rachunkowość handlowa

Rachunkowość handlowa w praktyce

Symulacyjna firma handlowa

Pracownia sprzedaży

Język angielski zawodowy ITiF

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych

Aplikacje internetowe

Pracownia aplikacji internetowych

 

Klasa IV

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Religia / etyka

Język polski - rozszerzony

Matematyka - rozszerzona

Geografia - rozszerzona

Chemia - rozszerzona

Biologia - rozszerzona

Fizyka - rozszerzona

Język angielski - rozszerzony

Historia i społecz. - przedm. uzupełniający

Pracownia ekonomiczna

Rachunkowość

Rachunkowość w praktyce

Organizacja usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim

Pracownia hotelarska

Pracownia obsługi konsumenta

Organizacja produkcji gastronomicznej

Usługi gastronomiczne

Pracownia planowania żywienia

Organizacja imprez i usług turystycznych

Pracownia turystyki

Pracownia informacji turystycznej

Rachunkowość handlowa

Symulacyjna firma handlowa

Pracownia sprzedaży

Aplikacje internetowe

Pracownia aplikacji internetowych

 

 

 

 

 

 

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą