Budynek szkoły - ul. Szkolna

Informacja dla zdających egzamin maturalny w terminie poprawkowym

1. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym będzie przeprowadzony  w szkole, w której zdający przystępowali do egzaminu w terminie głównym w czerwcu br.

2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która złożyła oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie nie poprawkowym.

3. Egzamin odbędzie się 8 września 2020 r. (wtorek) o godzinie 14:00.

4. Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o przyjście do szkoły o godz. 13.30.

5. Egzamin z matematyki odbędzie się w sali 75, a z języka angielskiego w czytelni.

6. Przypomina się zdającym o:

    a) obowiązku okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem przed wejściem na salę egzaminacyjną;

    b) przyniesieniu na egzamin własnych przyborów piśmienniczych (czarny długopis) i przyborów na egzamin z matematyki;

    c) na egzaminie z matematyki zdający korzysta z przyborów pomocniczych (kalkulator prosty, linijka, cyrkiel).

7. Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką lub przyłbicą oraz zachowanie dystansu społecznego (1,5m.).


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

 

Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą