Decyzją Rządu RP od poniedziałku, 19 października br. wszyscy uczniowie szkoły przejdą na system mieszany (hybrydowy), oznacza to, że połowa uczniów szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. 

Zajęcia lekcyjne odbywać będą się rotacyjnie w cyklu tygodniowym według podziału:

1 tydzień od 19 X 2020r. do 23 X 2020r.

Na nauczanie zdalne przesłane zostaną klasy:

  • 1 BSN, 2 BSN, 3 BS

  • 2 TEN, 2 TEIN, 2 TGN, 2 THLTN, 2 THRN

  • 3 TE, 3 TEH, 3 THL , 3 TG, 3 TGP, 3 TIF

Pozostałe klasy zobowiązane są do udziału w lekcjach w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Po pierwszym tygodniu nastąpi zmiana wskazania klas do zdalnego nauczania.

2 tydzień od 26 X 2020r. do 30 X 2020r.

Na nauczanie zdalne przesłane zostaną klasy:

  • 1 TEN, 1 TGN, 1 TREN, 1 THLTN, 1 TRHN

  • 2 THLH, 2 TOT, 2 TIF,

  • 4 TE, 4 TEH, 4 THL, 4 TOT, 4 TG, 4 TGI

 

BEZ ZMIAN POZOSTAJĄ:

  • 2 BS – realizuje turnus dokształcania w CECH-u do 30.10.2020

  • 2 TE – realizuje praktykę zawodową do 30.10.2020

  • 2 TG - realizuje praktykę zawodową do 30.10.2020

 

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne u pracodawców zgodnie z harmonogramem, o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

 

Praktyki zawodowe uczniów technikum odbywają się bez zmian, czyli stacjonarnie, o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

 


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

 

Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą