Regulamin pracy ucznia podczas nauki zdalnej obowiązujący

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.

 1. Podczas pracy zdalnej obowiązuje aktualny plan lekcji.
 2. Podczas zajęć należy przestrzegać obowiązujących norm społecznych, należy pamiętać o wzajemnym szacunku, zachowywać kulturę osobistą w mowie i piśmie. Należy pamiętać o używaniu zwrotów grzecznościowych takich jak: dzień dobry, dziękuję, proszę, proszę powtórzyć.
 3. Na każdej lekcji będzie sprawdzana obecność. Ucznia obowiązuje punktualność.
 4. Załatw swoje potrzeby przed zajęciami. Zjedz, skorzystaj z toalety przed zajęciami. Wyłącz dzwonki w telefonie. Zajęcia wymagają od nas wszystkich skupienia, dlatego wyłączamy wszystko, co zbędne, ekran to teraz nasza klasa online.
 5. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona zgodnie z obowiązującym w szkole zasadami zwalniania i usprawiedliwiania.
 6. Na zajęciach powinien być wyłączony mikrofon chyba, że nauczyciel poprosi o udzielenie odpowiedzi. Osoby posiadające kamerę, powinny mieć ją włączoną. Jeżeli uczeń chce zabrać głos powinien zasygnalizować to ikoną podniesionej ręki lub zapytać na czacie.
 7. Na każdą lekcję uczeń powinien być przygotowany – zeszyt, podręcznik, przybory do pisania.
 8. Nagrywanie i upublicznianie wizerunku innych osób jest karalne. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać.
 9. Jeżeli ktoś Cię obraża, narusza twoją prywatność – zgłoś to. Hejt, nękanie, obrażanie jest karalne.
 10. Uczniowie zobowiązani są do włączenia i używania kamery oraz mikrofonu podczas sprawdzania obecności oraz w każdym przypadku, kiedy nauczyciel uzna, że to konieczne (sprawdzian, udzielanie odpowiedzi przez ucznia itp).
 11. Na awatarze ucznia znajduje się wyłącznie jego zdjęcie i/lub inicjały
 12. Uczeń na prośbę nauczyciela udostępnia nauczycielowi ekran swojego komputera, zeszyt, karty pracy itp. celem sprawdzenia przez nauczyciela zadania lub aktywności ucznia podczas zajęć.
 13. Brak kompletnego sprzętu oznacza brak warunków technicznych do realizacji kształcenia na odległość, co zgodnie z rozporządzeniem zobowiązuje ucznia do realizacji zajęć zdalnych na terenie szkoły.

 


Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Blog biblioteki miniaturka

 

Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą