Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Proszę przesłać wypełnioną informację wychowawcy klasy na adres a.musial@ekonomik.wodzislaw.pl


Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli znajduje się w zakładce Rodzice / Aktualności dla rodziców


Zapraszamy!

wtorek, 04, grudzień 2018

Dlaczego księgowy bywa zmęczony?

Warsztaty ekonomiczno-rachunkowe dla naszych uczniów.

Wiedza powinna iść zawsze w parze z praktyką. Upewniają nas w tym praktycy, ludzie na co dzień konfrontujący teorię z działaniem, przepis prawny z jego zastosowaniem, opisany casus z jego realizacją. Mogli się o tym przekonać nasi uczniowie uczestniczący w warsztatach ekonomiczno-rachunkowych. 

Zajęcia warsztatowe połączone z wykładem na temat sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw przeprowadziła dr K.Olejko pracownik naukowy Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  

Warsztaty odbyły się w ramach objętego patronatu Uniwersytetu Ekonomicznego nad uczniami kształcącymi się w zawodzie technik ekonomista. Młodzież mogła od strony praktycznej poznać zagadnienia dotyczące bilansu, rachunku przepływów pieniężnych tzw. cash flow czy informacji dodatkowej. Te trudne zagadnienia zostały przybliżone w sposób ciekawy, prosty i przede wszystkim praktyczny. Dziś każdy ekonomista w naszej szkole już wie do czego te sprawozdania służą i jak ważną funkcję pełnią księgowi w firmie, szczególnie teraz, w newralgicznym obrachunkowo okresie.  

Dziękujemy za ciekawe, atrakcyjne i bogate w wiedzę zajęcia. Uczniowie klas IV Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej zyskali dodatkowo inspirację i motywację do kontynuowania nauki na stopniu uniwersyteckim.

 

wtorek, 04, grudzień 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projekt

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą