Budynek szkoły - ul. Szkolna

 

pracownie


Informacje dla maturzystów TUTAJ

50-lecie

W czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły i prowadzenia nauki na odległość uczniowie i ich rodzice /opiekunowie mogą konsultować się z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 za pośrednictwem dziennika elektronicznego.


Informacja na temat WGLĄDU DO PRAC EGZAMINACYJNYCH - SESJA STYCZEŃ 2020


Informacje dla maturzystów TUTAJ

czwartek, 17, październik 2019

Ekonomik współpracuje z pracodawcami. Nowy model edukacji zawodowej

Oryginalnym i ciekawym rozwiązaniem dedykowanym młodzieży kształcącej się w Technikum Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej są klasy patronackie, których format istnieje w ZSE już od 2016 r. 

Ideą tego przedsięwzięcia jest objęcie wsparciem merytorycznym i zawodowym uczniów i nauczycieli przez pracodawcę, wszystko to sprzyja efektywnemu kształceniu zawodowemu, zgodnemu z potrzebami rynku pracy. 

W roku szkolnym 2019/2020 lokalni pracodawcy objęli patronatem wszystkie klasy pierwsze Technikum. Należy w tym miejscu podkreślić autentyczne zaangażowanie pracodawców, ich energiczną postawę wynikającą z głębokiego przekonania, że mają realny wpływ na jakość kształcenia, a w perspektywie czasowej na wiedzę i postawę młodego pracownika.  

Patroni zaakceptowali warunki współpracy i z entuzjazmem podjęli się kreowania nowego wizerunku absolwenta-pracownika. Dziś patronatem objętem zostały klasy kształcące się w zawodzie technik ekonomista i młodzież ucząca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Swoje zainteresowanie wsparciem tego procesu wyraziły firmy: Biuro Rachunkowe Doradztwo Podatkowe Helena Siębor i Gościniec Wodzisławski-Łucjan Wnuk. 

Jak podkreśla dyrektor wodzisławskiej szkoły Maria Lach: “te działania mobilizują i osadzają edukację w konkretnej, oczekiwanej przez młodego człowieka rzeczywistości zawodowej. Ponadto wszelkie inicjatywy realizowane w miejscu pracy zbliżają ucznia do rynku pracy, konkretyzują wyobrażenia o nim, kierują jego działaniami na drodze do realizacji kariery zawodowej”.   

 

czwartek, 17, październik 2019

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą