Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

EGZAMIN MATURALNY – SIERPIEŃ 2019

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: 1. część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek, godz. 9:00) 2. część ustna – 20-21 sierpnia 2019 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół) Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie do 11 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w  terminie poprawkowym. Oświadczenia należy składać w sekretariacie szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

poniedziałek, 05, listopad 2018

Innowacja pedagogiczna "Ciekawi świata"

Od 20.09.2018r. do połowy czerwca 2019r. w naszej szkole planowana jest realizacja innowacji pedagogicznej o charakterze wychowawczo – terapeutycznym „Ciekawi świata”.

W ramach niej odbyło się pierwsze działanie we współudziale dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnego w Wodzisławiu Śląskim. W spotkaniu uczestniczyli także uczniowie SP w Marklowicach. Młodzież nasza wystawiała bajki dla swoich młodszych koleżanek i kolegów, przygotowała dla nich również zabawy ruchowe i zawody sportowe.

Zarówno starsi jak i młodsi uczestnicy dobrze się bawili, a ich twarzom towarzyszył uśmiech.

Autor: Judyta Lamża

 

poniedziałek, 05, listopad 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą