Budynek szkoły - ul. Szkolna
Pracownie gastronomiczne
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - lato
Kilka z naszych pracowni komputerowych - część służy tylko informatykom, a pozostałe wszystkim zawodom
Zieleń na placu wewnętrznym szkoły - wczesna wiosna
Pracownie hotelarskie i pokój hotelowy
Pracownie obsługi turystycznej i handlowców

 

pracownie

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (w części pisemnej i ustnej) odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie szkoły. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00. Prosi się zdających część pisemną o przybycie na egzamin pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły. Wejście zdającego na salę egzaminacyjną jest za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Przypominam, że na egzaminie obowiązują materiały i przybory pomocnicze wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku.


Egzaminy poprawkowe dla uczniów odbędą się w dniach 26 - 27 sierpnia 2019 r. Harmonogram egzaminów dostępny jest w sekretariacie uczniowskim szkoły.


Lista podręczników dostępna jest tutaj. (Z uwagi na trwający proces dopuszczania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podręczników do użytku szkolnego w nowych typach szkół, szkolny wykaz podręczników zostanie uzupełniony przed rozpoczęciem roku szkolnego)

niedziela, 18, listopad 2018

ZAWODY OKRĘGOWE OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH

15 listopada 2018r w Sosnowcu odbyły się eliminacje okręgowe IV edycji Olimpiady WiUHM. Naszą szkołę reprezentowali:
- Sabina DYGDOŃ  kl. IIITE,
- Anna BURCEK kl. IIIaTE,
- Sandra MAREK  kl. IVTE,
- Jarosław Zielonka kl. IVTEH.
Uczniowie zmagali się z testem, zawierającym zarówno pytania otwarte jak i zamknięte z szeroko pojętej wiedzy ekonomicznej. Eliminacje okręgowe odbywały się  równocześnie w 13 okręgach w całym kraju. Nasza szkoła na miejsce eliminacji wybrała Sosnowiec. Łącznie w całym kraju do olimpiady przystąpiło ponad 400 uczniów.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki i trzymamy kciuki.

Autor: Katarzyna Juraszek 

niedziela, 18, listopad 2018

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

projektlogo proj1

eu flag erasmus vect pos

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą