Branżowa Szkoła I stopnia (absolwenci gimnazjum)

 

Klasa II

Język polski

Język angielski

Historia

Podstawy przedsiębiorczości

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Religia / etyka

Język angielski zawodowy- sprzedawca

Podstawy działalności branży handlowej

Towar jako przedmiot handlu

Organizacja i technika sprzedaży

Obsługa klienta

Pracownia sprzedaży

Język angielski zawodowy - kucharz

Podstawy działalności branży gastronomicznej

Wyposażenie techniczne w gastronomii

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Pracownia gastronomiczna

  

Klasa III

Język polski

Język angielski

Wiedza o społeczeństwie

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Religia / etyka

Język angielski zawodowy - sprzedawca

Podstawy działalności branży handlowej

Obsługa klienta

Pracownia sprzedaży

Zajęcia praktyczne - sprzedawca

Język angielski zawodowy - kucharz

Podstawy działalności branży gastronomicznej

Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Pracownia gastronomiczna

 

Branżowa Szkoła I stopnia (absolwenci szkoły podstawowej)

 

Klasa I

Język polski

Język angielski

Historia

Geografia

   Biologia

Chemia

   Fizyka

Matematyka

   Informatyka

   Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

   Religia / etyka

Podstawy przedsiębiorczości

 

Klasa II

  Język polski

Język angielski

  Historia

  Matematyka

  Wychowanie fizyczne

  Religia / etyka

 

Przedmioty zawodowe 

Cukiernik

Technologie produkcji cukierniczej

Technika w produkcji cukierniczej

 

Technikum (absolwenci gimnazjum)

 

Klasa II

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Wiedza o kulturze

Historia

Fizyka

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Religia / etyka

Język polski – rozszerzony

Matematyka – rozszerzony

Geografia – rozszerzony

Język angielski – rozszerzony

Biologia – rozszerzony

Chemia – rozszerzony

Fizyka – rozszerzony

Język angielski zawodowy - TET

Język angielski zawodowy - TG

Język angielski zawodowy - TE

Zagadnienia ekonomiczno-prawne

Ekonomia

Rachunkowość

Pracownia ekonomiczna

Ekonomika w praktyce

Obsługa programowa firmy w praktyce

Podstawy hotelarstwa i turystyki

Organizacja pracy w recepcji i służbie pięter

Organizacja usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim

Marketing w hotelarstwie

Prawo w hotelarstwie

Pracownia hotelarska

Pracownia obsługi informatycznej - THL

Obsługa turystyczna w praktyce

Podstawy działalności branży turystycznej

Podstawy turystyki

Geografia turystyczna

Organizacja imprez i usług turystycznych

Pracownia turystyki

Pracownia obsługi informatycznej - TOT

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wyposażenie techniczne i bezpieczeństwo w gastronomii

Zasady żywienia

Pracownia gastronomiczna

Zajęcia praktyczne - TG

Towar jako przedmiot handlu

Organizacja i technika sprzedaży

Obsługa klienta

Marketing w działalności handlowej

Rachunkowość handlowa

Rachunkowość handlowa w praktyce

Symulacyjna firma handlowa

Pracownia sprzedaży

Montaż i eksploatacja komputerów

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Pracownia montażu i eksploatacji komputerów

Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych

Aplikacje internetowe

Pracownia aplikacji internetowych

Bazy danych

Podstawy programowania aplikacji internetowych

Pracownia administrowania bazami danych

Pracowania programowania aplikacji internetowych

Projektowanie stron internetowych

Dokumentowanie działalności - klasa II

Finanse

Pracownia ekonomiki i rachunkowości - kl.2

Pracownia gospodarki magazynowej i hurtowej

Pracownia handlu

Pracownia sprzedaży

Kultura zawodu

Marketing w handlu

Organizacja pracy służby pięter kl 1 i kl.2

Podstawy hotelarstwa kl 1 i kl. 2

Pracownia hotelarska kl 1 i kl. 2

Prawo w hotelarstwie - kl.2

Usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim kl 1 i 2

Organizacja imprez i usług turystycznych - kl.2

Obsługa turystyczna w praktyce - kl.2

Finanse - TR

Kadry - TR

 

Klasa III

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Religia / etyka

Język polski - rozszerzony

Matematyka – rozszerzony

Geografia – rozszerzony

Język angielski – rozszerzony

Biologia – rozszerzony

Chemia – rozszerzony

Fizyka – rozszerzony

Historia i społecz. - przedm. uzupełniający

Język angielski zawodowy - TE

Rachunkowość

Pracownia ekonomiczna

Rachunkowość w praktyce

Ekonomika w praktyce

Podstawy działalności branży ekonomicznej

Podstawy działalności branży turystycznej

Podstawy działalności branży gastronomicznej

Podstawy działalności branży handlowej

Podejmowanie działalności w branży hotelarskiej

Organizacja pracy w recepcji i służbie pięter

Podstawy żywienia

Pracownia obsługi konsumenta

Organizacja usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim

Pracownia hotelarska

Pracownia obsługi informatycznej - TOT

Język angielski zawodowy – TOT

Geografia turystyczna

Marketing usług turystycznych

Organizacja imprez i usług turystycznych

Prawo w turystyce

Pracownia turystyki

Pracownia informacji turystycznej

Pracownia obsługi informatycznej -THL

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Organizacja produkcji gastronomicznej

Usługi gastronomiczne

Pracownia gastronomiczna

Pracownia planowania żywienia

Język angielski zawodowy – TH

Marketing w działalności handlowej

Rachunkowość handlowa

Rachunkowość handlowa w praktyce

Symulacyjna firma handlowa

Pracownia sprzedaży

Język angielski zawodowy ITiF

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych

Aplikacje internetowe

Pracownia aplikacji internetowych

Bazy danych

Podstawy programowania aplikacji internetowych

Pracownia administrowania bazami danych

Pracowania programowania aplikacji internetowych

Projektowanie stron internetowych

Montaz i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

Pracownia montazu i eksploatacji sieci komputerowych

Systemy operacyjne

Administracja systemami operacyjnymi

Finanse

Kultura zawodu

Marketing w handlu

 

 

Klasa IV

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język rosyjski

Matematyka

Wychowanie fizyczne

Religia / etyka

Język polski - rozszerzony

Matematyka - rozszerzona

Geografia - rozszerzona

Chemia - rozszerzona

Biologia - rozszerzona

Fizyka - rozszerzona

Język angielski - rozszerzony

Historia i społecz. - przedm. uzupełniający

Pracownia ekonomiczna

Rachunkowość

Rachunkowość w praktyce

Organizacja usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim

Pracownia hotelarska

Pracownia obsługi konsumenta

Organizacja produkcji gastronomicznej

Usługi gastronomiczne

Pracownia planowania żywienia

Organizacja imprez i usług turystycznych

Pracownia turystyki

Pracownia informacji turystycznej

Rachunkowość handlowa

Symulacyjna firma handlowa

Pracownia sprzedaży

Aplikacje internetowe

Pracownia aplikacji internetowych

Bazy danych

Podstawy programowania aplikacji internetowych

Pracownia administrowania bazami danych

Pracowania programowania aplikacji internetowych

Projektowanie stron internetowych

 

Technikum (absolwenci szkoły podstawowej)

 

Klasa I

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

  Wiedza o społeczeństwie

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

   Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

   Religia / etyka

   Język polski – rozszerzony

Matematyka – rozszerzony

Język angielski – rozszerzony

Plastyka

Geografia - zakres rozszerzony

Chemia - zakres rozszerzony

 

Klasa II

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

  Wiedza o kulturze

Historia

  Fizyka

Matematyka

  Wychowanie fizyczne

  Religia / etyka

Język polski – rozszerzony

Podstawy przedsiębiorczości

Matematyka – rozszerzony

Geografia

Geografia – rozszerzony

  Język angielski – rozszerzony

Biologia

  Biologia – rozszerzony

Chemia

Chemia – rozszerzony

  Fizyka – rozszerzony

 

Przedmioty zawodowe 

 

Technik ekonomista

Statystyka

Dokumentowanie działalności

Prawo w działalności gospodarczej

Podstawy ekonomii

Planowanie przedsięwzięć gospodarczych

Dokumentowanie działalności - klasa I

Dokumentowanie działalności - klasa II

Finanse

 

Technik handlowiec

Pracownia sprzedaży

Pracownia gospodarki magazynowej i hurtowej

Pracownia handlu

Kultura zawodu

Marketing w handlu

Pracownia ekonomiki i rachunkowości - kl.2

Pracownia sprzedaży

 

Technik hotelarstwa

Organizacja pracy służby pięter kl 1 i kl.2

Podstawy hotelarstwa kl 1 i kl. 2

Pracownia hotelarska kl 1 i kl. 2

Prawo w hotelarstwie - kl.2

Usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim kl 1 i 2

 

Technik informatyk

Montaż i eksploatacja komputerów

Pracownia montażu i eksploatacji komputerów

Pracownia aplikacji internetowych

Montaż i eksploatacja komputerów

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

Pracownia montażu i eksploatacji komputerów

Pracownia systemów operacyjnych i sieci komputerowych

Aplikacje internetowe

Pracownia aplikacji internetowych

Bazy danych

Podstawy programowania aplikacji internetowych

Pracownia administrowania bazami danych

Pracowania programowania aplikacji internetowych

Projektowanie stron internetowych

Montaz i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

Pracownia montazu i eksploatacji sieci komputerowych

Systemy operacyjne

Administracja systemami operacyjnymi

 

Technik organizacji turystyki

Obsługa turystyczna w praktyce

Organizacja imprez i usług turystycznych

 

Technik rachunkowości 

Finanse - TR

Kadry - TR

Podstawy ekonomii - TR

Marketing w reklamie

Rozliczenia finansowe - kl.1

Rozliczenia kadrowo-płacowe - kl.1

 

Technik reklamy

Marketing w reklamie

Podstawy reklamy, projektowanie reklamy, produkcja reklamy - kl. I

Podstawy reklamy, projektowanie reklamy, produkcja reklamy - kl. II

Komunikacja w reklamie kl.2 i 3

Marketing w reklamie - kl.2

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii

Podstawy gastronomii kl.1 i kl.2

Wyposażenie zakładów gastronomicznych - kl. 1

Wyposażenie zakładów gastronomicznych - kl.2

 

 


Ekonomik kafelek ramka mala

Szkoła podpisała porozumienia o współpracy z ...

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach

 

skwp

E-zasoby

logo gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego 

Logo opieki stomatologicznej 

Blog biblioteki miniaturkaLogoNPRCz 455W

Tablica rzadowa

 Pracownie2

 

projekt

logo proj1

erasmus

Szkoła Programowania

Szkoła Przedsiębiorczości

 

Zawodowcy

 

Elektroniczne podręczniki

 instaling buzka male

 Projekt z klasą